Herroepingsrecht

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

 

- Aan:

 

  olie-advies

  Burg. van Laarstraat 64

  6321 CX Wijlre

  info@olie-advies.nl

  +31 (0)6 8130 7846

 

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

 

 

Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

 

 

Naam/Namen consument(en)

 

 

Adres consument(en)

 

 

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

Datum

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is